Към съдържание

Създаване на инфраструктура за « смарт » територия на
your

Подкрепа с модулно решение за вашата иновация

Дайте стойност на вашите данни

Контролът и ползването на вашите данни са ключови резултати.

Независимо дали са отворени, големи, « смарт », споделени, свързани, ние даваме смисъл на вашите данни и предлагаме инструменти за тяхното лесно ползване.

Решения за данни

Промотирайте вашите приложения

Видимостта и мобилния достъп до вашите приложения са ключови фактори за тяхното проемане.

Направете вашите приложения комуникиращи и достъпни за вашите потребители с няколко клика през потребителски портал.

Портални решения

Разпространете вашите проекти

От идеята до комерсиализацията, ускорете и подсигурете пласирането в пазарния процес.

Ползване на споделени данни за развитие на нови комуникиращи си приложения и маркетингова подкрепа.

Проектни решения

Етика + за Ozwillo

  • Ozwillo е фабрика за общи блага от семантични модели на данни и повторно използваеми данни, които всеки може да редактира. Моделите с данни са публикувани под лиценз LGPL.
  • Ozwillo има отворено управление, представляващо общността, обединение от публични и частни организациип както и отделни лица, което позволява на всеки да запази своята свобода и независимост, да даде своя принос за обогатяването на инфраструктурата.
  • Ozwillo е доверено трето лице, гарант за честното ползване на общото благо от данни и техните модели, както и конфиденциалността на личните данни и свободната конкуренция на предлаганите приложения
  • Инфраструктурата на ozwillo, съставена от двигателя на данни, портала и неговата система за сигурност, е публикувана в Open Source on Github, отворена за участие.

Общност за обединяване на креативността

Logo Ibaysoft
Logo Blau Adivors
Logo Open Wide
Logo Atol C&D
Logo FNCCR
Logo Groupe Archer
Logo SICTIAM
Logo David Holding